Låneskydd - Guide

Låneskydd – Guide

Låna pengar kan vara ett bra sätt att finansiera större inköp, men det medför även risker. Oväntade händelser som sjukdom, arbetslöshet, skada eller dödsfall kan göra det svårare att betala tillbaka lånet. I detta scenariot kommer en låneskyddsförsäkring till nytta. Med låneskydd kan du få hjälp att betala av delar eller hela lånet om något oförutsätt händer. I denna artikel kommer vi att förklara fördelarna med låneskydd, vad som är viktigt att tänka på och vilka typer av lån som kan försäkras.

Vad är låneskydd?

Låneskydd är en försäkring som ger ekonomiskt skydd vid oväntade händelser. Denna försäkring täcker vanligtvis lånebetalningar under en viss tid ifall du skulle bli ofrivilligt arbetslös, skadad eller sjuk. Detta skydd kan vara avgörande för att undvika ekonomiska svårigheter.

Vad täcks av låneskydd?

Det som täcks beror lite på hur försäkringen är utformad men vanligtvis ingår följande.

 • Arbetslöshet: Om du blir ofrivilligt arbetslös kan låneskyddet täcka en del eller alla lånebetalningar under en viss period.
 • Sjukfrånvaro: Blir du sjuk och inte kan arbeta, kan låneskyddet hjälpa dig med en del eller alla lånebetalningar under en viss period.
 • Dödsfall: Om du går bort under lånets löptid kan låneskyddet betala tillbaka en del eller hela det utestående saldot.
 • Vård av anhörig: Vissa låneskydd täcker om du skulle behöva ta ledigt för att vårda en svårt sjuk familjemedlem.

Viktigt att poängtera är att låneskydd ofta har begränsningar och krav, såsom anställningsperioder och karenstid innan skyddet börjar gälla. Dessa finns för att förhindra missbruk av försäkringen.

Vilka banker erbjuder låneskydd?

De flesta banker erbjuder faktiskt låneskydd, Kostnaden varierar en del, men exempelvis om du är 30 år och har försäkrat 1 miljon kr hos handelsbanken betalar du en månadspremie på 56 kr.

Typer av lån som kan försäkras

 • Bolån: Med höga månatliga betalningar och stora lånebelopp är bolån ofta försäkrade med låneskydd.
 • Privatlån: Även privatlån är vanliga att försäkra då det kan röra sig om höga summor.
 • Billån: Billån kan också vara stora summor pengar och försäkras med låneskydd.

För och nackdelar med låneskydd

Fördelar:

 • Flexibilitet: Kan skräddarsys efter dina behov.
 • Skyddar din kreditvärdighet: Förhindra att försenade betalningar skadar din kreditvärdighet.
 • Ekonomisk trygghet: Ger ett lugn genom att säkerställa att dina betalningar täcks vid oväntade händelser.
 • Minskad stress över ekonomin: Ger skyddsnät vid oväntade händelser.

Nackdelar:

 • Kostnad: Det kan vara dyrt med låneskydd, särskilt vid större lån.
 • Begränsad täckning: Alla typer av händelser täcks inte så granska villkoren noga.
 • Karenstid: Försäkringen börjar inte gälla förens efter en viss tid.

Ska man välja låneskydd eller inte?

Låneskydd kan vara en värdefull typ av försäkring men det finns lite saker att tänka på innan du bestämmer dig. Det mest självklara är kostnaden för din försäkring som kan variera beroende på vilket lån du ska försäkra och hos vilken långivare du tar försäkringen. Det är också viktigt att läsa igenom försäkringsvillkoren så att du har koll på vad som täcks och inte.

Det kan vara en värdefull typ av försäkring som ger dig och din familj ekonomiskt skydd vid oväntade händelser. Så om du inte har tillräckligt med besparingar för att täcka dina månatliga betalningar i en kris kan det vara en god ide att överväga låneskydd.