Rekordhöga skulder hos Kronofogden

Rekordhöga skulder hos Kronofogden

Skulder är en ökande trend

119 Miljarder kronor – Det är skulden som vi privatpersoner och företag har till Kronofogden totalt sett 2024. Förvånansvärt nog utgör hälften av alla dessa skulder endast belopp på under 3 000 kronor. Det är en oroande trend som påverkar många runt om i landet, och i den här artikeln dyker vi lite djupare i vad det här skuldberget kan bero på och hur man undviker att hamna hos Fogden.

Varför är skulderna så höga?

Den här ökningen av skulder kan delvis härledas till en ökad konsumtion och en ökad tillgänglighet till kredit och olika former av snabblån. Många privatpersoner och företag har hamnat i ekonomiskt trånga situationer, och det har lett till en ackumulering av skulder som nu når rekordnivåer.

Statistik över skulderna hos Kronofogden

  • 496 000 personer och företag låg i skuld till Kronofogden under 2023. Detta är en ökning med 35 000 personer om man jämför med 2022.
  • Kronofogden drev in totalt 14,9 miljarder kronor under 2023, en ökning med 143 miljoner om man jämför med 2022.
  • Cirka 32 miljarder kronor i betalningsföreläggande fanns registrerat 2023, en ökning på nästan 10 miljarder från föregående år.

Hur påverkar detta individer och samhället?

De höga skulderna kan ha allvarliga konsekvenser för både individer och samhället i stort. För privatpersoner kan det leda till ekonomisk stress, problem med att få lån och krediter i framtiden, samt andra negativa effekter på välmåendet. För samhället innebär det ökade skuldberget en ekonomisk börda och kan leda till minskad konsumtion och tillväxt.

Hur hanterar man ett skuldproblem?

Det är viktigt att vara medveten om sin ekonomiska situation och att vid behov söka hjälp och stöd för att hantera skulderna. Det finns olika organisationer och myndigheter som kan ge råd och vägledning för att komma tillrätta med skuldsituationen. Att skapa en budget, prioritera sina utgifter och försöka minska sina skulder är några steg i rätt riktning för att få kontroll över sin ekonomi igen, det kan dock vara lättare sagt än gjort.

Lånetoppens ord

Med tanke på den ökande skuldsättningen som växer sig fram i vårt avlånga land är det viktigt att vara försiktig med vad man köper och hur man hanterar sin privatekonomi. Behöver jag verkligen ett par nya skor, varje månad – när jag egentligen inte har råd? Tillgängligheten av olika lån och krediter har aldrig varit enklare och befinner man sig redan i ett skuldträsk är det viktigt att ta hjälp. Har man en familjevän eller en nära vän så finns det bland annat olika typer av omstartslån att ta. Ett omstartslån hjälper dig att betala av dina dyra krediter och lån, så du får ner din månadskostnad och på så sätt kan bli skuldfri snabbare.

Dina skulder kommer inte magiskt att gå upp i rök, trots att det hade varit väldigt smidigt så är det ofta en relativt lång väg tillbaka – men det är helt klart värt det i slutändan. Hanteringen av sina inkomster och utgifter är väldigt påtaglig och det finns hjälp att få, du är inte ensam.